ZIMA 2020 3v1

ZIMA 2020 kolektivy

LÉTO 2020 kolektivy

LÉTO 2019 kempy

LÉTO 2019

CYKLO 2019
Datum odjezdu: Datum příjezdu: Last Minute
  Informace o autobusové dopravě k lyžařským zájezdům

Autobusová doprava

Dopravu zajišťujeme převážně vlastními autobusy CK, výjimečně i vozy jiných osvědčených dopravců.

Jedná se vždy o moderní autokary, které dle výbavy dělíme do dvou kategorií:

 

AutobusLUX – zahraniční autobus v luxusní úpravě: WC, klimatizace, DVD, bar, ski-box nebo vlek

(upozornění: funkčnost WC je v zimním období limitována klimatickými podmínkami).

MinibusMINI – minibus v luxusní úpravě: klimatizace, DVD, lednice na nápoje, skibox nebo vlek na zavazadla.

 

Hlavním odjezdovým a příjezdovým místem v ČR je pro zájezdy do Itálie a Rakouska BRNO, terminál CK a pro zájezdy do Francie BRNO, terminál CK a PRAHA. Kategorie autobusů, uvedená u jednotlivých cenových tabulek, je garantována z hlavních odjezdových a příjezdových míst. K dopravě „z“ a „do“ jiných odjezdových míst organizujeme svozy, při kterých může být použit i jiný dopravní prostředek (minibus, mikrobus, osobní vozidlo). Počítejte s možností přestupů po trase přepravy! Minimální počet klientů, nutný pro uskutečnění svozu jsou 4 osoby, v případě menšího počtu Vám CK nabídne náhradní řešení.

● V průběhu cesty vždy po 3–4 hodinách jízdy následuje bezpečnostní a hygienická zastávka pro řidiče a cestující. V době zastávek si můžete u řidičů zakoupit teplé nebo studené nápoje. V průběhu jízdy máte možnost sledovat filmy.

● Zasedací pořádek je připravován těsně před odjezdem a je plně v kompetenci CK, i když se snažíme v rámci možností vyhovět individuálním požadavkům s přihlédnutím k datu zakoupení Vašeho zájezdu. CK v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá
celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy).

● Přeprava při pobytových zájezdech má charakter autobusové linky, kde průvodce není součástí přepravních služeb. U některých zájezdů je autobus doprovázen technickým delegátem.

● Každá osoba musí mít vlastní sedadlo a tudíž i zakoupenou jízdenku.

● Autobusy nejsou vybaveny upínacími pásy na dětské autosedačky.

● Po domluvě a na základě písemného sdělení cestovní kanceláři, lze za příplatek 50 Kč/os. přistoupit na trase autobusu i na jiných než pravidelných nástupních místech. Cena dopravy je v tomto případě kalkulována z ceny na trase vzdálenějšího nástupního místa a příplatku 50 Kč.

● Skupinám a kolektivům zajišťujeme přistavení autobusu na vyžádanou adresu v rámci celé ČR za smluvní příplatek.

● Přistavení autobusu ve výjezdovém nástupním místě je vždy 15 min. před stanovenou dobou odjezdu. Max. čekací doba na opozdilce je 15 minut. Příjezd autobusu do nástupních míst na trase je cca 15 min před stanovenou hodinou odjezdu. Čekání na opozdilce v daném případě není možné.

● CK v návaznosti na počet klientů z jednotlivých odjezdových míst určuje trasu přepravy do místa pobytu; časy odjezdů viz str. 7 nebo dle „Pokynů na cestu“, při současném zachování tabulkových cen jízdného. CK si vyhrazuje právo na změnu hodiny odjezdu, popř. na změnu trasy přepravy. (Trasa autobusu do Valfréjus, Puy St. Vincent a Vars/Risoul z jednotlivých odjezdových míst může dále pokračovat směr Brno - Mikulov - Vídeň atd.) Pokud má změna trasy za následek nemožnost nástupu nebo výstupu na předem potvrzeném místě, zajistí CK náhradní dopravu do nejbližšího možného nástupního nebo výstupního místa autobusovou linkou nebo vlakem 2. třídy.

● CK nenese odpovědnost za případné zpoždění dopravních prostředků a za následky z toho vyplývající, pokud k tomuto zpoždění došlo zásahem vyšší moci nebo některou skutečností, již CK nemohla ovlivnit nebo jí zabránit.

CK si vyhrazuje právo vyloučit ze zájezdu osoby podnapilé, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se nevhodně (a to i slovně) jak vůči ostatním klientům, tak i řidičům či průvodcům. Vyloučení z přepravy na základě některého z těchto důvodů je zcela bez náhrady. CK se v tomto případě vyvazuje z veškerých přepravních povinností. Ve všech autobusech platí zákaz kouření!

ZAVAZADLA

Objem zavazadlových prostorů v autobusech je limitován a autobusy ani vleky nesmějí být z důvodu bezpečnosti přetěžovány. Proto je omezen počet a velikost přepravovaných zavazadel každého účastníka zájezdu na rozumnou míru.

Povolené limity na osobu:

A) osobni zavazadla do maximální celkové hmotnosti 20 kg

B) jeden pár lyží nebo jeden snowboard (v obalu)

C) lyžařské boty v obalu

D) malé příruční zavazadlo do autobusu o max. hmotnosti 2 kg

Nadměrná zavazadla: např. druhý pár lyží nebo snowboard, padák apod.

– předem objednaná a potvrzená CK – za poplatek 300 Kč/každých 10 kg navíc

– předem neobjednané nadlimitní zavazadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu bude přepravováno pouze v případě volných úložných prostor, a to za poplatek 600 Kč. V opačném případě nebude přepravováno! Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu - v oddíle poznámky.

 

Zavazadla vyloučená z přepravy: domácí zvířata, zavazadla překračující celní limity, kartóny cigaret, piva nebo jiného alkoholu, zbraně, omamné nebo chemické látky podléhající zvláštním vývozním nebo přepravním předpisům.

 

Všechna zavazadla musí být označena štítkem se jménem klienta a místem pobytu! Povinností klienta je dohlížet na svá zavazadla během celé doby přepravy, zejména při přestupech; cennosti neukládat do zavazadlového prostoru a nenechávat je bez dozoru! Doporučujeme klientům uzavřít Komplexní cestovní pojištění od Evropské pojišťovny a.s., zahrnující pojištění zavazadel, řešící případná poškození zavazadel.

Asistenční služba CK

00420 - 606 370 203

Přehled autobusů

Nabídka slev

Objednávky zasílání

Smlouva o zájezdu

Newsletter

Nechcete propásnout akční nabídky a informace o novinkách?


Doprava na pobytová místa

Info

Kontakty

O nás

Platby

Ve všech pobočkách CK Victoria možná úhrada až 100% ceny zájezdu

Spojte se s námi!